Privacy bescherming

We behouden ons het recht voor om deze pagina te allen tijde te wijzigen. Raadpleeg deze regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Laatste update: 25/03/2020

1. Identiteit van data processing manager

Persoonlijke gegevens worden verzameld door Prontophot Holland B.V. zoals aangegeven in de juridische kennisgeving.

2. Verwerking van uw persoonlijke gegevens

Onze website vraagt ​​bezoekers niet om zich op naam te registreren en vraagt ​​niet om een ​​nominatieve registratie wanneer deze alleen de pagina's raadplegen.

Maar in bepaalde gevallen (verzoek om contactgegevens) kunt u echter worden uitgenodigd om persoonlijke gegevens achter te laten (telefoonnummer, e-mail).

We verzamelen geen gevoelige gegevens, d.w.z. geen gegevens met betrekking tot uw ras of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen, lidmaatschap van een vakbond of informatie met betrekking tot uw gezondheid of uw seksleven.

Verder, wanneer u onze website raadpleegt en onze services gebruikt, kunnen we gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw browsen (met name cookies en de pagina's die u hebt bekeken), en uw apparaat (type browser dat u gebruikt, model en versie van uw besturingssysteem, beeldschermresolutie, aanwezigheid van bepaalde plug-ins, enz.). Deze gegevens zullen in de eerste plaats worden gebruikt om onze inhoud en services aan uw behoeften aan te passen en in de tweede plaats voor onze gebruiksstatistieken om ze relevanter te maken. Ze kunnen ook worden gebruikt om de bedrijven te identificeren die geïnteresseerd zijn in onze producten en om advertentieaanbiedingen op en buiten onze website aan te bieden ten aanzien van uw interesses en, mogelijk, uw locatie.

Wanneer?

We verzamelen uw gegevens voornamelijk wanneer:/p>

  • U onze website bezoekt.

Met welk doel?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om:

  • U de details van een van onze verkooppunten te sturen;
  • Ons in staat te stellen om statistieken en bezoekers op te stellen en getallen te gebruiken van de onderdelen en inhoud van onze website en diensten, voornamelijk om ze aan te passen aan uw browsen.


Cookies

Zie pagina Cookie-informatie om te weten waarvoor de cookies op onze website worden gebruikt, wat uw rechten zijn en hoe u ze kunt blokkeren.


Geadresseerden

De volgende personen ontvangen de gegevens:

  • Prontophot Holland B.V. en eventuele leveranciers,

Op deze website bieden we bepaalde functies (doelgroep meetinstrument) en gebruiken we leveranciers in omstandigheden waarbij gegevens buiten de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Bedrijven hebben zich aangemeld bij het Privacy Shield-protocol.

Bewaartermijn

Uw gegevens met betrekking tot een verzoek om contactgegevens van een van onze verkooppunten worden niet bewaard.


3. Uw rechten

In overeenstemming met de Franse wet inzake gegevensbescherming van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, verzet of beperking van de verwerking van uw gegevens en uw toestemming in te trekken.

U kunt ook onze bedrijfsrichtlijnen geven met betrekking tot het gebruik van uw gegevens na uw overlijden.

U kunt deze rechten uitoefenen:

Met Prontophot Holland B.V. gebruik van de contactgegevens vermeld in de juridische kennisgeving.


U hebt ook het recht om een claim tegen ons in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.